5 kroków aby wybrać pracę odpowiednią dla siebie

Poszukiwanie pracy to czynność, która może sprawić trudność każdemu. Z zadaniem tym najczęściej mierzą się osoby, które zakończyły swoją edukację lub chcą zarobić pieniądze w okresie wolnym od nauki, czy innych obowiązków. Mówi się, że „praca szuka człowieka”, jednak jest to myślenie błędne.

Wybieranie odpowiedniej pracy dla siebie w pięciu krokach

Jeżeli chcemy znaleźć odpowiednią pracę dla siebie, musimy być aktywni w swoich czynnościach i podjąć kilka podstawowych kroków:

  1. zastanowić się jaka branża nas interesuję, w jakiej dziedzinie chcemy się rozwijać oraz zdobywać doświadczenie,
  2. scharakteryzować swoje predyspozycje, oraz rozpoznać w czym będziemy najlepsi,
  3. określić jaki czas chcemy przeznaczyć na pracę,
  4. wybrać kilka potencjalnych firm, w których pragniemy pracować oraz zdobyć na ich temat informacje i opinię pracowników,
  5. skontaktować się z rekruterami oraz przedstawić swoje możliwości w najlepszym świetle.

W dzisiejszych czasach jest wiele miejsc, w których możemy poszukiwać informacje dotyczące pracy, należą do nich między innymi:

  • urzędy pracy oraz agencje zatrudnienia, które znajdziemy w każdym powiecie,
  • korzystanie ze środków masowego przekazu takich jak radio, telewizja czy prasa,
  • internet, za pomocą specjalistycznych portali, stron z ogłoszeniami, grup w portalach społecznościowych,
  • znajomości – większość osób pracuję, więc łatwo można otrzymać informację z pierwszej ręki.

Rozmowa kwalifikacyjna jest decydującym momentem w całym etapie zdobywania pracy. To jak się zaprezentujemy, może mieć kluczowy wpływ na to, czy otrzymamy pracę. Przygotowując się do spotkania, powinniśmy zapoznać się z ofertą firmy oraz ze stanowiskiem, na jakie aplikujemy.

Stworzyć odpowiednie CV, czyli dokument przedstawiający w szczególności nasze doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności oraz zainteresowania. Sama rozmowa powinna przejść z naszej strony bezstresowo i z zachowaniem kultury. Znane są sytuacje, gdy aplikanci zawyżali swoje kompetencje. Praca jednak weryfikuje twoje zdolności, dlatego ważną sprawą jest, żeby nie kłamać i nie przechwalać się.