Jakie zalety ma pomoc urzędu pracy? – podstawowe informacje

Zarejestrowanie się w urzędzie pracy może mieć wiele zalet, jakie powinniśmy poznać. Dzięki temu uzyskujemy szereg uprawnień, z których skorzystamy. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą korzystać z usług pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, doradztwa zawodowego i pomocy w aktywnym szukaniu pracy. Dlaczego warto zarejestrować się w urzędzie pracy? Kiedy skorzystać z tego rozwiązania? O czym musimy wiedzieć?

Urząd pracy – jaką pomoc oferuje? Jakie ma zalety?

Coraz więcej osób pragnie poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe lub całkowicie zmienić pracę. Zachętą do rejestracji w urzędzie pracy może być możliwość sfinansowania szkoleń z Funduszy Pracy. Nie zapominajmy o tym, że spore grono osób pragnie otworzyć własną działalność. Samozatrudnienie jest często szansą na poprawę swojej sytuacji finansowej. Z tego względu korzystamy z powiatowych urzędów pracy, które oferują środki na rozpoczęcie działalności. Zarejestrowanie jest równoznaczne z nabyciem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jest to ważne uprawnienie, które pozwala nam korzystać z opieki medycznej. Jeśli stracimy status osoby bezrobotnej, przez 30 dni dodatkowo zachowujemy to prawo.

Zasiłek dla bezrobotnych z urzędu pracy

Istotne jest to, że wiele osób może skorzystać z prawa do zasiłku dla bezrobotnych.  momencie rejestracji sprawdzane jest, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy dana osoba przepracowała 365 dni i uzyskiwała z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki społeczne i na Fundusz Pracy.

Jak widać, rejestracji w urzędzie pracy może dać wiele korzyści. To dobre rozwiązanie dla osób, które poszukują pracy, a samodzielnie nie zawsze mogą ją znaleźć.